Vad säger oss klimatförändringarna?

19 september, 2017
By

Hela världen behöver ställa in sig på att klimatförändringarna leder till alltmer extrema väderförhållande, planetens medeltemperatur kommer öka, något som kan leda till en katastrof. Det är så jag förstår SVT:s meteorolog Pererik Åberg, men betyder inte det att vi redan har missat chansen att rädda vår planet?

VänsterpartietSVT: ”Den mänskliga påverkan på miljön och hur vi behandlar naturen driver på utvecklingen, eftersom en allt varmare planet ger energi till orkaner.

– Med utsläpp förstör vi marken. Vi hugger ner skog. Vi fiskar ut vattnen. Det här påverkar jordens motståndskraft. Samtidigt blir sommarisen vid Arktis mindre och shelfisen i Antarktis börjar bryta sig loss. Allt det här är tydliga tecken på att något håller på att hända, säger Pererik Åberg.

När klimatförändringar når en viss punkt blir det kedjereaktioner som i sin tur accelererar den negativa utvecklingen. Hela världen kommer att behöva vänja sig vid allt extremare väderför-
hållanden i framtiden, säger Pererik Åberg.”

När jag läser den sortens resonemang så kan jag givetvis dra slutsatsen att vi redan har passerat point of no return, även om man inte skriver så i SVT:s artikel. Och det är väl ungefär det budskapet som redan har hörts i ett antal decennier? Åtminstone minns jag att den sortens diskussion är långt ifrån ny, kontentan tidigare har varit att planeten är på väg att gå under, men ska man utgå ifrån Åbergs resonemang så får åtminstone undertecknad en känsla av att vi idag knappast förmår vända på trenden.

Med andra ord så fastnar jag vid artikelförfattarens konstaterande där han påstår att ”världen kommer att behöva vänja sig vid allt extremare väderförhållanden i framtiden” vilket blir tydligare om man byter ordet ”världen” mot ”vi”. I förlängningen av den sortens resonemang så kan man givetvis undra om det inte de facto förhåller sig så att loppet redan är kört? I alla händelser så är det så jag tolkar budskapet, för håller Syd- och Nordpolens isar på att smälta så handlar det väl bara om en tidsfråga?


i


Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

9 Responses to Vad säger oss klimatförändringarna?

 1. Sven on 19 september, 2017 at 07:33

  De säger som det är, det håller på att gå åt helvete med klimatet.

  • Jinge on 19 september, 2017 at 08:14

   Kanske..

 2. Kap Kennedy on 19 september, 2017 at 08:43

  En aktuell hypotes är att om vi lär oss återvinna koldioxid, istället för att bara producera det som en avfallsprodukt, senast 2050 kommer vi att kunna stabilisera den globala temperaturhöjningen till 2°C. Om inte riskerar det att bli mer än 5°C.

  Det är troligt att fokus behöver flyttas: från att bara försöka minska växthusgasutsläppen till att faktiskt börja ta hand om dem på något sätt. Att ”pumpa ner” dem i marken igen eller som sagt återvinna dem som en resurs. Den pågående temperaturökningen driver nämligen utsläppen på egen hand. Värmen får marken att börja avge hittills bunden koldioxid. Redan vid en grads höjning tror forskare att ytterligare 55 miljarder ton per år avges i atmosfären. Det är alltså lika mycket mer som världens länder släpper ut just nu, och som vi försöker minska.

  ”Point of no return” innebär ju att det inte längre finns något vi kan göra. Då genererar klimatförändringarna sig själva, och det hjälper inte hur mycket Tesla vi än kör. Det är därför förmodligen nödvändigt att utveckla teknik för CO2-återvinning.

  • Jinge on 19 september, 2017 at 10:38

   Men finns det några långt gångna försök med dylikt? Jag har inte hört/läst om det iaf..

   • Kap Kennedy on 19 september, 2017 at 11:40

    Nej, mest teorier. Och sedan är väl också frågan om Marknaden kommer att vilja ha det. Om vi skaffar oss förmågan att effektivt lagra eller återvinna koldioxid minskar förstås incitamenten för omställning till nya emissionsfria teknologier. Just nu investeras en hel massa i förnyelsebar energi, elbilar och spejsiga saker som ”Hyperloop”. Även om det ena inte utesluter det andra riskerar ändå dessa investeringar bli mindre värda i en verklighet där fossilföroreningar kan hanteras.

    Hursomhelst finns ett begrepp för det: CCS – Carbon Capture and Storage. Inte förvånande är olje- och kolindustrin mycket intresserade. I exempelvis Naturvårdsverkets rapport ”Färdplan 2050” är det bara med hjälp av CCS som Sverige kan nå målet med nollutsläpp till år 2050.

 3. Bertil on 19 september, 2017 at 11:37

  Googlade lite och hittade ”CCS är en förkortning som vi får anledning att lära oss i framtiden. Carbon Capture and Storage, på svenska ’avskiljning och lagring av koldioxid’, står för olika metoder att ta tillvara den koldioxid som uppstår vid förbränning av i första hand fossila bränslen. Svenska Vattenfall är långt framme i utvecklingen av den nya tekniken.” http://www.inspecta.com/sv/Press/Artiklar/2009/Svenska/Lagring-av-koldioxid–en-utvag-ur-klimatkrisen/

 4. el Persson on 19 september, 2017 at 12:32

  Planeten lär knappast gå under, men biologerna talar ibland om en nu pågående massutrotning liknande dem som skett några gånger tidigare. En gång tidigare dominerade dinosaurierna. De kan dock knappast beskyllas för att vara orsaken till din egen undergång. Vissa ättlingar lever visserligen kvar, men inte så dominerande.
  Idag dominerar människorna, de ”förnuftiga” eller ”visa”, som arten pekas ut i sitt vetenskapliga namn. Inte anade dessa vetenskapare att millioner ”visa” skulle välja en Trump till president, eller bete sig som människor gjort. Om människa hör till de arter som försvinner i den pågående massutrotningen är det definitivt av egen förskyllan.

  Läste för ett tag sedan att Sydostasien kan bli obeboeligt redan inom de projekterade temperaturhöjningarna, eftersom kombinatinen av höjd temperatur och högre luftfuktighet når, för människan, dödliga nivåer. Problemet med högre luftfuktighet är dessutom att vatten, i gasform i atmosfären, är en kraftigare växthusgas än koldioxid.
  I spåren av Irma lär trenden i Florida vara att flytta från stränderna längre upp på land. Redan! De har ju knappast hunnit säga ”Irma har lämnat staten”. Snarare säger de ”när kommer nästa?”. Hundraårshändelserna håller på att bli årliga.

  Det är möjligt att reversera processen genom att binda koldioxid. Frågan är om det hinner ske innan människa stryker med, eller efter. När väl de mänskliga bidragen försvinner lär de koldioxidbindande processer, som redan finns ta över. Det blir som att trycka på en knappp med texten ”reset planet”. Det finns gott om varelser här på jorden som käkar koldioxid. Vi kanske skulle vara ”visa” och nyttja även den sidan av dessa våra medpassagerare på rymdskeppet Tellus? Inte bara på olika sätt bränna det som växer, utan öka mängden existerande växtmateria. Våra städer behöver blir grönare, till färgen av växtlighet, men också genom att använda mindre mängd betong och mer trä. Där lagras koldioxid, där används gasen som resurs.
  Att pumpa ned den i marken skulle nog kunna gå. Men processen lär kosta en del energi. Möjligen skulle Vattenfall kunnat få ekonomi på processen genom att skilja av gasen vid källan, vid sin kolkraftverk, men ur atmosfären? Det blir dyrt, och hur få denna energi. Den lär behövas på annat håll. Jag tror mer på det ”gamla vanliga” sättet.

  Efter dessa dystopiska rader: jag är utvecklingsoptimist! Trots Trump och liknande nötter är jag övertygad om att mänskligheten hittar en väg ut. Där tror jag på en, i många avseenden, grönare värld. Om inte? Ännu grönare!

  • Jinge on 19 september, 2017 at 13:40

   Väl talat!

  • Kap Kennedy on 20 september, 2017 at 08:19

   Det bör tilläggas att det redan pågår försök med att lagra koldioxid. Vid oljeutvinningsfälten i Nordsjön gör de det ända sedan 1990-talet, mest för att slippa de enorma CO2-skatter de annars skulle åka på. Samtidigt fungerar det som ett forskningsexperiment, om ock i begränsad skala. Man studerar vad som händer med den.

   Det finns även teorier om att omvandla koldioxid till metanol, med hjälp av väte ur vatten. Visserligen science fiction ännu så länge, eftersom det kräver stora energimängder och någon slags konstgjord fotosyntes. Men intressant i det perspektivet att det tangerar andra energiforskningsområden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Bilderblogg.se använder cookies i syfte att följa upp och förbättra webbplatsens utformning och innehåll. (Gällande EU-lag) mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close